Vỏ Thị Mỷ Hạnh, Tiếp viên hàng không Việt Nam Airlines xinh đẹp và tài năng